Vì sao nên uống nhiều nước hàng ngày?

Nắng nóng uống nước cũng nên đúng cách