Tour du lịch miền Tây 1 ngày tát mương để bắt cá

Tour Vĩnh Long – Chợ nổi Cái Bè – Cù lao An Bình (Trong ngày)